2020. május 18-22

Kedves Gyerekek!

Mostani blogunkban is találhatóak meglepetések, újdonságok.

I. Közös dolgaink: katolikus hittan, szlovák nyelv és irodalom, , környezet.
II: Osztályonként: matematika, magyar nyelv és irodalom, rajz technika, etika, fogalmazás, szlovák népismeret.

Vedd elő tantárgyanként a felszerelésedet, jelöld be a munkát PONTOSAN. Írd be a munkafüzetedbe is, ha valamelyik feladatnál a FÜZETBEN kell elvégezni a feladatot.

Kérünk benneteket, a fotókat 2020. május 23-ig ( SZOMBAT)küldjétek el.
Danka néninek 2020. május 22-ig ( PÉNTEK)!

I.rész

Katolikus hittan:
Légy nagylelkű a megbocsátásban!
Egyszer Péter apostol megkérdezte Jézustól: Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?
Jézus így felelt neki: Mondom neked nem hétszer, hanem hetvenhétszer.


Ezután a következő példabeszédet mondta:
Egyszer egy király el akarta számoltatni a szolgáit. Amikor elkezdte a számadást, eléje állítottak egyet, aki tízezer talentummal tartozott neki.
Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségével, gyerekével vagyonával együtt, s úgy fizesse meg.
A szolga leborult, előtte, s úgy kérte: -Légy türelemmel irántam, s mindent megfizetek neked.

 Az Úr megkönyörült a szolgán, szabadon engedte, sőt, még az adósságát is elengedte.
A szolga kiment, találkozott egy másik szolgával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, elkezdte fojtogatni és követelte:-Add meg, amivel tartozol!
A másik szolga leborulva kérte:-Légy türelemmel irántam, s mindent visszafizetek neked!

De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette
 tartozását. 
Amikor a többi szolga látta mi történik, igen elszomorodott.
Elmentek és elmondták a királynak, hogy mi történt. A király maga elé hívatta szolgáját, és így szólt:
-Te gonosz szolga! Kérésedre minden adósságodat elengedtem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én megkönyörültem rajtad?
Ezzel a király haragjában börtönbe vetette a könyörtelen szolgát, amíg vissza nem téríti adósságát.

Talentum: nagy értékű pénz. Egy talentum 30 kg ezüstnek felel meg, ez 6 ezer dénár.
Isten feltétel nélkül szeret minket és végtelenül irgalmas (megbocsájtja bűneinket) az emberekhez. A legnagyobb bűnöket is megbocsátja, ha megbánjuk azokat.
Azt kívánja tőlünk, hogy mi is bocsássunk meg szívből egymásnak!


Ezen a héten: Kerüld a felesleges vitákat, légy nagylelkű!

Feladatok

1. Hányszor kell megbocsátanunk társainknak? Karikázd be!
hétszer              hetvenhétszer                 sokszor               mindig

2. Számozással tedd sorrendbe az eseményeket!
A király elszámoltatta adósait.
A szolga megfenyegette társát, mert tartozott neki.
A király elengedte a tízezer talentum adósságot.
A szolga haladékért könyörgött a királynál.
A szolga haladékért könyörgött a társánál.
A szolga bebörtönöztette a társát.

3. Mit gondolsz, akkor is meg kell bocsátanod, ha nem kérnek tőled bocsánatot?

 Ima:
Köszönöm Mennyei Atyám, hogy szeretsz, s irgalmas vagy hozzám! Segíts, hogy társaimmal szemben ne őrizgessem sérelmeimet, hanem tudjak szívből megbocsátani

Testnevelés: Az iskola honlapján található.
   

Szlovák nyelv és irodalom:
Pozdravujem vás, milé deti a aj vašich rodičov. Opäť sa chcem veľmi pekne poďakovať tým, ktorí mi posielali videá a úlohy včas.
Kto mi neposlal video, nevadí, vyskúšam si ho na SKYPE.
Vypracované úlohy si prosím poslať na : danaskola123@gmail.com
do 22.05.2020. Ďakujem pekne.
Minden kedves gyermeket és szülőt köszöntök.Ismét szeretném megköszönni a pontosan küldött feladatokat és videókat.
Aki nem küldött videót, skype-n fogom meghallgatni.
Az elkészített feladatokat a danaskola123@gmail.com címre várom 2020.05.22-ig. Köszönöm szépen.

Slovenské čítanie:
Prečítaj si v čítanke na str.77-79 text Ako psíček nakupoval
napíš si slovíčka zo str. 78 a 80 a uč sa ich postupne, aby si rozumel/la textu. Je ich veľa, tak sa ich nauč tak, že každý deň sa naučíš 5-6 slovíčok.
Olvasd el a 77-79. oldalon a Hogyan vásárolt be a kiskutya? szöveget.
A 78, 80 o. másold le és tanuld meg fokozatosan mindennap 5-6 szót tanulj meg.a szavakat., hogy megértsd a szöveget.
Slovenský jazyk:
PZ čítanie str.108/1.,2., 111/8
Cvičenia, ktoré som nezadala, nerob sám /sama,  urobíme ich spolu na SKYPE. Chcem ich s vami precvičiť spoločne, aby sme si zopakovali časovanie slovies. Tí, ktorí nepracujú na SKYPE poprosia spolužiakov, aby im pomohli s vypracovaním úloh a urobia si potom dodatočne samostatne.
Naučíte sa spolupracovať a pomáhať si.
Azokat a feladatokat, amelyeket nem adtam fel, NE KÉSZÍTSD EL egyedül, együtt fogjuk megoldani skype-n Veletek együtt szeretném gyakorolni őket, hogy átismételjük az igeragozást. Azok a gyerekek, akik nincsenek a skype-n, kérjék meg a résztvevő társaikat, hogy segítsenek a megoldott feladatokban, utána ők is tudnak önállóan dolgozni.

Pre zábavu vám posielam video, kde si môžete zopakovať prídavné mená a možno si pri tom aj upečiete spolu s mamičkou chlieb.
Szórakozásnak küldök egy videót, ahol a mellékneveket lehet gyakorolni. Lehet, hogy e mellett sütni fogtok egy kenyeret is anyuval.


Veľa zábavy a všetko dobré vám praje teta Danka.


Környezetismeret:

34.óra


II:RÉSZ

3.a

Fogalmazás, etika, rajz és technika
Most mások iskoláit nézzük meg. 
Gyakran megfeledkezünk arról, milyen szerencsések vagyunk, hogy iskolába járhatunk. A világ egyes részein az utat komoly akadályok nehezítik.Ezek a gyerekek minden reggel komoly akadályokat leküzdve, néha az életüket kockáztatva vágnak neki az útnak a tudás felé. Ezek a gyerekek saját, igaz történetük hősei.
Nézd meg a filmet, akár családi moziként - ez az etika, fogalmazás. Nincs visszaküldendő.

A rajz - technika pedig alkosd meg képzeleted iskoláját, más földrészen  vagy akár a jövőben.
olyan eredeti, kreatív dolgokat készítettetek a Madarak és fák napjára, hogy én nagyon várom a fotókat 😊 .

Nyelvtan 
A melléknévek helyesírása

Tk 90. o baglyos szabályt írd le, és tanuld meg! 
Mf 96/1ab, 2a  97/3a, 4a  98/1abc, 2ab

Olvasás:
 137-140 óra ( benne van a fogalmazás is 😊)

Én és a családom  Ok. 118-121. Mf-t NEM KÉREM!
     A felnőttek és én Ok. 121-125.  Mf. 67/3,6


Matematika:  

Legyetek szívesek az osztandóban jelölni, melyik számnál tartasz, és aláírni a maradékot!
              130-133. óra
Írásbeli osztás egyjegyű osztóval

Kövesd a videóval együtt a tankönyvben és a munkafüzetben a feladatokat! Amire a tanító bácsi kér, tedd meg te is!

Csak a tk 123/12, 13, 14, 15 füzetben megoldva, és a Mf 54/12 feladat.

Tk 124/16, 18 füzetben megoldva, Mf 55/14, 15, 16 
Szorgalmi a Mf 56/17.feladat 


Szlovák népismeret:

Nincs új anyag.

3.b 

Olvasás:

 -Én és a családom Ok. 118-121. old. Ml. 63/ 1. 2. a.               /szorg: Ml. 63/3./
- A felnőttek és én Ok. 122-125. old. Ml. 66. 67. old. 3. 5. 6.
- Értem, amit olvasok. 5.  Ml. 64. 65. old. /Csak a 65. oldalt kell küldeni./
   
Nyelvtan: 
 - Mit tudsz a melléknévről? Ml. 100-101.
- Ismételjünk! Ml. 102.

Matematika:
Ismerkedés a törtekkel /Tk. 130-133./
Nézd meg!
Ml. 64.65.66. old.

/Szorg. Ml. 67-68./
-          
Technika és életvitel:  
Közlekedési gyakorlatok II.

Kedves Tanulók! Folytassátok az előző héten megkezdett feladatot. 
 Rajz és vizuális kultúra:    
Művészettörténet – Viktor Vasarely képelemzés
Etika:
Mások iskolái 
https://etikaerkolcstan.blogspot.com/p/9-masok-iskolai.html

Szlovák népismeret:

Slovenská ľudová rozprávka – typy 
https://szlovproba.blogspot.com/p/33.html

Jó munkát kívánunk: Dana néni, Éva néni, Maja néni, Melinda néni, Terike néni, Henrik bácsi és Marika néni.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése